Χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο μετά τις 15 Απρίλιου μόνο με άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας