Προκήρυξη 2 υποτροφιών απο το Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής σχολής