+23 στην Αργολίδα -231 ενεργά 14ημέρου.-42 άνθρωποι δεχονται ιατρική φροντίδα στα νοσοκομεία μας.(2/4)