Εκστρατεία συλλογής αίματος για το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας,