Παραιτήθηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κοιλάδας Σταύρος Μπασακιώτης .Εξηγεί τους λόγους .