Νέο συστημα ψηφιοποίησης στο ακτινολογικο τμήμα του Κ.Υ Κρανιδίου απο τον Σ.Φ.Ι.Π