Γιάννης Γεωργόπουλος :Το Καλοκαίρι του 2021 θα έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος του έργου μεταφοράς του νερού του Αναβάλου στο Δήμο Ερμιονίδας

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση πληροφορήθηκα από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Νίκα Παναγιώτη πως το Καλοκαίρι του 2021 θα έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος – ανάδοχος του έργου μεταφοράς του νερού του Αναβάλου στο Δήμο Ερμιονίδας, αφού το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ξεκινά η διαδικασία δημοπράτησής του.

Το έργο της μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα του Αναβάλου στον Δήμο Ερμιονίδας, έχει ενταχθεί από τις 2 Ιουλίου 2019 στη Δράση “Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων” του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 68.350.000,00 €.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας σε συνεδρίασή του στις 10 Φεβρουαρίου 2020, αποφάσισε την συγκρότηση επταμελούς διαπαραταξιακής επιτροπής αποτελούμενης από αιρετούς και δημότες, η οποία έχει σκοπό την παρακολούθηση και το συντονισμό όλων των απαραίτητων ενεργειών προκειμένου το νερό του Αναβάλου να φτάσει στο Δήμο Ερμιονίδας, αφού θα παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου και θα πιέζει συντονισμένα, προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίησή του.

Η εν λόγω επιτροπή θα συνεδριάσει για πρώτη φορά μέσα στο Μάιο, διότι λόγω της πανδημίας και των έκτακτων περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί, αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό μέχρι σήμερα.

Ένα τόσο σημαντικό έργο για την αναβάθμιση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της απειλούμενης με ερημοποίηση Ερμιονίδας έχει φτάσει στο τελικό στάδιο της έναρξης των εργασιών για την υλοποίησή του και από την πλευρά μας σαν Δημοτική Αρχή θα κάνουμε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου αυτό το έργο να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.

Γιάννης Γεωργόπουλος

Δήμαρχος Ερμιονίδας