Προσφορά εργασίας απο τον ξενοδοχειακό όμιλο Barceló Hotels & Resorts

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο ξενοδοχειακός όμιλος Barceló Hotels & Resorts επιθυμεί να προσλάβει για το ξενοδοχειακό της συγκρότημα Barceló Hydra Beach Resort & Spa στη Θερμησία Αργολίδας:

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο Οικονομικής Σχολής ΤΕΙ ή Ανωτέρα .
• Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
• Άριστη γνώση Αγγλικών,.
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ ,λογιστικών και ξενοδοχειακών προγραμμάτων (κατά προτίμηση OPERA-SAP-MICROS).
• Υπευθυνότητα ,εχεμύθεια, επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, προσαρμοστικότητα, ευελιξία, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
Η επιχείρηση προσφέρει:
• Προοπτικές εξέλιξης και μακροχρόνιας συνεργασίας.
• Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.
• 5-6 μήνες εποχιακής απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους καθώς και μια πρόσφατη φωτογραφία στο hydrabeach.hr@barcelo.com ή να επισκεφθούν το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στο ξενοδοχείο ώστε να συμπληρώσουν αίτηση τηλ επικοινωνίας 27540-41002 27540-98757.