+29 στην Αργολίδα- επιστροφή σε υψηλά νούμερα σε εθνικό επίπεδο.