+24 στην Αργολίδα.Ανησυχία για την διασπορά στις γιορτές.