Παρατείνονται για δυο μήνες στους εργαζόμενους τουρισμού-επισιτισμού.Δείτε τι ισχύει.