Ανακοίνωση για τις αιτήσεις επαναπαναπρόσληψης των ξενοδοχουπαλλήλων του Σωματείου της Ερμιονίδας.