Η απάντηση της ΔΕΥΑΕΡ για τη μη λειτουργία των ταμείων της