Ετοιμάζεται κοινοτική βιβλιοθήκη στο κτίριο Μίληση στο Πόρτο Χέλι.