Η αναζήτηση των πεσόντων του αλβανικού μετώπου στην Αλβανία.