Απο τις 15 Απριλίου απαγορεύεται η χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο