ΤΑΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ :Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΕΡ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Κρανίδι 28/09/2020

Προς

Πρόεδρο και Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ

Κοινοποίηση 

Γραφείο Δημάρχου

κ. Γ. Γεωργόπουλου

Θέμα : Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΕΡ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Αγαπητέ Πρόεδρε

Επανέρχομαι σε ένα κρίσιμο θέμα, για να λειτουργήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΕΡ με δημοκρατικό τρόπο, απαιτείται να εξασφαλίσεις την παρουσία των εκπροσώπων της μειοψηφίας στις συνεδριάσεις του ΔΣ της ΔΕΥΑΕΡ. Η παράταξή μας για να έχει συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτές πρέπει α διεξάγονται κατά τις απογευματινές ώρες και σε μη εργάσιμες ώρες κάτι που ισχύει εδώ και είκοσι (20) χρόνια.  Επίσης είναι καιρός να σταματήσουμε τις συνεδριάσεις δια αλληλογραφίας , εξ αποστάσεως οι οποίες οδηγούν σε μια υποβαθμισμένη λειτουργία του ΔΣ της ΔΕΥΑΕΡ , μια συνεδρίαση παρωδία που κανένας δεν ξέρει , τι, πότε, πως και γιατί ψηφίζει.

Στο Δήμο μας υπάρχουν κατάλληλοι χώροι που μπορούν από την μια πλευρά να εξασφαλίσουν την τήρηση των κανονισμών των υγειονομικών πρωτοκόλλων και από την άλλη να εγγυηθούν μια σωστή δημοκρατική και ουσιαστική λειτουργία του ΔΣ της ΔΕΥΑΕΡ. 

 

Δεν νοείται λειτουργία συλλογικού οργάνου, στην οποία οι εκπρόσωποι της μειοψηφίας να μην έχουν την δυνατότητα διατύπωσης ερωτήσεων , αιτιολογική καταγραφή παρατηρήσεων και κατάθεση σημαντικών προτάσεων πολύ σημαντικών για την πορεία και την λειτουργία της επιχείρησης.  

Τα δυο προηγούμενα συμβούλια , είχαν την λογική του αποκλεισμού της μειοψηφίας από την συνεδρίαση του ΔΣ , η μεσημεριανή συνεδρίαση και δια αλληλογραφίας συνεδρίαση είχαν συνειδητό σκοπό , τον αποκλεισμό της παράταξης μας από τις συνεδριάσεις του ΔΣ. 

Πρόεδρε

Ζητώ την άμεση αναθεώρηση της στάση σου το επόμενο ΔΣ να συνεδριάσει υπό κανονικές συνθήκες , απογευματινή ώρα και δια ζώσης τηρώντας όλους τους υγειονομικούς κανονισμούς , έτσι θα εξασφαλιστεί μια σωστή δημοκρατική λειτουργία του ΔΣ και αυτό με την σειρά του θα λειτουργήσει θετικά με πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την επιχείρηση όσο και για την τοπική μας κοινωνία. 

Ο ρόλος των δημοτικών παρατάξεων είναι αδιαπραγμάτευτος , κατοχυρώνεται από τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και πρέπει να εξασφαλιστεί η ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή τους στα όργανα διοίκησης του Δήμου , των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων του Δήμου , σύμφωνα με τους νόμους του κράτους.  Είναι σημαντικό με τη νέα σου απόφαση , με τη νέα σου πρόσκληση να εξασφαλίσεις την συμμετοχή μας στην λειτουργία του ΔΣ της ΔΕΥΑΕΡ.

Δεσμευόμαστε ότι εάν συνεχίσεις την ίδια τακτική θα προβούμε σε κάθε νομική ενέργεια για να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα μας και ευρύτερα τα συμφέροντα τόσο της επιχείρησης όσο των δημοτών μας. 

Με εκτίμηση

Τάσος Λάμπρου

Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΠΡΟ.ΣΥ.ΕΡ.

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας