Καταγγελία της Κοινότητας Φούρνων γιά τη χάραξη μονοπατιού πρός το σπήλαιο ΦΡΑΓΧΘΙ