Τα 6 μέτρα για τον περιορισμό covid 19 στην Αττική.